15 Mart 2009 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27170

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14773

             Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerleşim alanlarının “Uygulama Alanı” olarak tespiti ve bu yerlerdeki üçüncü sınıf tarım arazisinde dağıtılacak toprak normunun ekli (II) sayılı listede gösterildiği şekilde belirlenmesi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 10/2/2009 tarihli ve 769 sayılı yazısı üzerine, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                     N. ÇUBUKÇU

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                      Devlet Bakanı V.

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                   K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                                    M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                                  Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                                    M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                           Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                        A. BABACAN                                                     N. EKREN                                                          H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                     Dışişleri Bakanı                                               Maliye Bakan V.                                           Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM                                                      R. AKDAĞ

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı                                  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

                                                                  F. ÇELİK                                            M. Z. ÇAĞLAYAN                                        M. H. GÜLER

                                                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                    E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                        Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

Eki için tıklayınız.