7 Haziran 2021 Tarihli ve 31504 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyobenzetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.