23 Ocak 2017 Tarihli ve 29957 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

KHK/682    Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK/683    Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK/684    Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK/685    Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

YÖNETMELİKLER

—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ana Yönetmeliği

––  Mardin Artuklu Üniversitesi Küresel Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri