13 Haziran 2015 Tarihli ve 29385 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/55)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/56)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/57)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/21)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22)

––  Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği (No: 2015/27)

––  Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği (No: 2015/28)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/146, K: 2015/31 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri