13 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29385

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/57

İşyeri                  :  DTH Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş.

                               Gazi Mah. Tanaçan Sok. No: 12 Yenimahalle/ANKARA

SGK Sicil No      :  1081150.054        

Tespiti İsteyen   :  Tez Koop-İş Sendikası

İnceleme             : DTH Sağlık Hizmetleri Tic. A. Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: DTH Sağlık Hizmetleri Tic. A. Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.