13 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29385

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Dönem V’e ait tüm stajlarını tamamladıktan sonra sadece tek bir stajdan devamını aldığı halde başarısız olan ve İnternliğe başlayabilecek durumda bulunan öğrencilere, bir sonraki eğitim-öğretim yılı İnternlik başlama tarihinden önce bütünleme sınavına ek olarak staj tekrarı olmadan ve tek bir staj için bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Bu sınav son staj bütünleme sınavı bitiminden en erken yedi gün sonra yapılır, başarılı olanlar İnternliğe başlatılır. Başarısız olan öğrenciler ise stajı tekrar alırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/1/2012

28181

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/6/2012

28320

2-

22/7/2013

28715