26 Mayıs 2015 Tarihli ve 29367 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 13/5/2015 Tarihli ve 554 Sayılı Kararı

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 13/5/2015 Tarihli ve 555 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Celal Bayar Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/5/2015 Tarihli ve 6309 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


26/5/2015 tarihli ve 29367 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler yayımlanmıştır.