26 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29367

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6309                                                                                                Karar Tarihi: 21/05/2015

Kurul Başkanlığının 20.05.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20.05.2015 tarih ve 20008792-101.01.05[58]-E.12781 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Turkish Bank A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca faktöring işlemlerini yapması konusunda izin verilmesine

karar verilmiştir.