26 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29367

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi    : 13/05/2015

Karar No        : 554

1- Ek-1 listenin “B” sütununda bulunan mahaldeki kadastro mahkemelerinin merkez kadastro mahkemesi olarak belirlenmesine, “A” sütununda bulunan mahallerdeki kadastro mahkemelerinin, “B” sütunundaki karşılığına gelen ve merkez kadastro mahkemesi olarak belirlenen mahallerdeki kadastro mahkemesinin yargı çevresine dâhil edilmesine, “A” sütununda yer alan mahallerdeki kadastro mahkemelerinin kaldırılmasına,

2- Kadastro mahkemesi teşkilatı kaldırılan mahallerde bulunan dosyaların herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere, yargı alanı olarak bağlandıkları yerlerdeki kadastro mahkemelerine gönderilmesine, buna ilişkin tarihin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından belirlenmesine, devir işlemleri gerçekleşinceye kadar mahkemelerdeki dosyalarla ilgili olarak mevcut işlemlerin aynen devam ettirilmesine karar verilmiştir.

 

 

Eki için tıklayınız.