26 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29367

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi    : 13/05/2015

Karar No        : 555

Gerede ilçesinin coğrafi konumu, Bolu Adliyesinin iş ve kadro durumları birlikte değerlendirilerek;

Gerede Kadastro Mahkemesinin yargı çevresinin Bolu Kadastro Mahkemesinin yargı çevresine dâhil edilmesine, Gerede Kadastro Mahkemesinde bulunan dosyaların herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere Bolu Kadastro Mahkemesine gönderilmesine, buna ilişkin tarihin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından belirlenmesine, devir işlemleri gerçekleşinceye kadar mahkemelerdeki dosyalarla ilgili olarak mevcut işlemlerin aynen devam ettirilmesine karar verilmiştir.