14 Şubat 2012 Tarihli ve 28204 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

—   Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmeliğin (96/57/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmeliğin (2000/55/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İç Karantinaya Tabi Bitki Hastalık ve Zararlıları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 1995/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/14)

—   Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi Et Al. ile Mücadele Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/16)

—   Patates Halka Çürüklüğü (Clavibacter Michiganensis Subsp. Sepedonicus) Hastalığı ile Mücadele Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/17)

—   Patates Kist Nematodları (Globodera Rostochiensis Wollenweber, Globodera Pallida Stone) ile Mücadele Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/18)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/55, K: 2011/140 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/4/2008 Tarihli ve 5754 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/75, K: 2011/150 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/6/2004 Tarihli ve 5205 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/11, K: 2011/153 Sayılı Kararı (25/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/119, K: 2011/165 Sayılı Kararı (21/6/1934 Tarihli ve 2525 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/96, K: 2011/168 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/7, K: 2011/172 Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/97, K: 2011/173 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlanlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri