8 Ocak 2006 PAZAR - Sayı : 26047
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

— Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Tebliğler

— Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2006 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2006/2)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/63)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/64)

— Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

— Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin İthalat: (2006/12) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

7/1/2006 Tarihli ve 26046 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de, "2006 Yılı Yatırım Programı" yayımlanmıştır.