Tebliğ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2006 Yılı İhraç Kotasının

Tahsisi Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2006/2)