Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin İthalat : (2006/12) Sayılı Tebliğde

Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

Madde 1- 31/12/2005 tarihli ve 26040  2. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: 2006/12 sayılı “Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ” den EK: A’da  gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve isimleri belirtilen maddeler çıkartılmış, EK: B’de GTİP ve isimleri belirtilen  ürünler ise Tebliğ’in 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki tabloya eklenmiştir.

EK: A

GTİP

Madde İsmi

2710.11.15.00.00

2710.11.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

34.03

Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası yağ olan yağlama müstahzarları, civata veya somun gevşetme müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle  % 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç)

 

EK: B

GTİP

Madde İsmi

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

2710.11.51.00.00 

Oktanı (RON) 98 den az olanlar

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

2710.19.45.00.19 

Diğerleri

2710.19.49.00.19

Diğerleri

2710.19.51.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.55.00.00

2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

 

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.