Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi            :  30/12/2005

             Karar No                   :  2005/64

             İşyeri                         :  İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve

                                                   Değerlendirme A.Ş.

                                                   Solaklar Köyü Mevkii

                                                   İzmit/KOCAELİ

             B.M. Dosya No         :  38166.41

             Tespiti İsteyen         :  İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve

                                                   Değerlendirme A.Ş.

             İnceleme                   : İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuş % 99’u belediyeye ait olan bir işletme olduğu halde esas itibariyle ticari amaç ve öngörü ile kurulmuş Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabii olarak  faaliyet gösteren bir özel hukuk tüzel kişiliği olduğu, asıl amaç ve faaliyetinin tehlikeli ve klinik atıkların yakılması ve elektrik enerjisi üretimi, endüstriyel sıvıların ayrıştırılması, kara, deniz ve havada çevre kirliliğini önleyici, düzenleyici ve yok edici sıvı ve katı atık ve artıkların yakılması ve elektrik enerjisine dönüştürülmesi, depolanması ve dağıtımı ile ilgili tesisler kurmak ve işletmek olduğu, yapılan nihai işin  teknik olarak kurulmuş işletmeye  başka il ve ilçelerden getirilen tehlikeli sanayi atıklarının ayrıştırılarak çeşitli evrelerden geçirilerek enerji üretmek olduğu, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 16 sıra numaralı "Enerji" iş kolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar                         :  İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’nde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 16 sıra numaralı "Enerji" işkolunda yer aldığına ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.