24 Ocak 2005 PAZARTESİ - Sayı : 25706
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

—  İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Not : 19/1/2005 Tarihli ve 25705 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 5283 sayılı Kanun, 2005/8380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı, Atama Kararları ile Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği yayımlanmıştır.