İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim

Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

   MADDE 1 — 07/08/2002 tarihli ve 24839 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo’dan sonra gelen "Ortalamalara Katılmayan Notlar" başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   MADDE  2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   MADDE 3 — Bu  Yönetmelik hükümlerini  İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.