İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle

Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte

 Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

   MADDE 1 — 01/10/2001  tarihli ve 24540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer  alan tablo’dan sonra gelen  "Ortalamalara Katılmayan Notlar" başlığı yürürlükten kaldırılmıştır. 

   Yürürlük

   MADDE 2 — Bu  Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   MADDE 3 — Bu  Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.