14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

KADRO ARTIRILMASI KARARI

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosunun 3’ten 4’e Çıkarılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2017/38)

—  Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2017/41)

––  Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, İller Bankası Anonim Şirketinde ve PTT Anonim Şirketinde 2016 ve 2017 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/10/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-220 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/10/2017 Tarihli ve 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357 ve 7358 Sayılı Kararları

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri