14 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30210

ATAMA KARARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/460

1 – Çorum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz ERMİŞ’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

13/10/2017

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Ahmet Eşref FAKIBABA

                  Başbakan                                  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı