27 Ekim 2016 Tarihli ve 29870 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 26/10/2016 Tarihli ve 1935 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A)

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/10/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-53 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/10/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-54 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/10/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-55 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/3 (Değişik İşler), K: 2016/15 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


27/10/2016 tarihli ve 29870 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2016/9386 Sayılı Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Yönetmeliği yayımlanmıştır.