31 Ocak 2021 Tarihli ve 31381 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Ankara Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

––  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.