4 Kasım 2018 Tarihli ve 30585 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İnönü Üniversitesi Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Trabzon Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri