4 Kasım 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30585

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2018 tarihli ve 30329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Üniversitede birden fazla enstitüde danışmanlık yapan öğretim üyeleri, görev yaptığı anabilim dalının bağlı olduğu enstitü dışında farklı enstitülerde de uzmanlık alan dersi açabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/2/2018

30329