31 Ekim 2016 Tarihli ve 29874 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kıyı Alanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Namık Kemal Üniversitesi Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri