13 Ağustos 2015 Tarihli ve 29444 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

––  İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-60 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-61 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-62 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-63 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-64 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/8/2015 Tarihli ve 2015/14 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2012/1281 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/568 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/691 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/1394 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/1902 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/4513 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri