25 Nisan 2014 Tarihli ve 28982 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6232 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6147   İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2014/6148   İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2014/6151   Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Kalkınma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik

—  Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/3)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/13)

—  Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2013 Tarihli ve E: 2012/146, K: 2013/93 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/3/2014 Tarihli ve 2012/1254 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/3/2014 Tarihli ve 2013/19 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/3/2014 Tarihli ve 2013/852 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/3/2014 Tarihli ve 2013/1436 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/3/2014 Tarihli ve 2013/4439 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/3/2014 Tarihli ve 2013/5267 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/3/2014 Tarihli ve 2013/6261 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 21/4/2014 Tarihli ve 1866 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri