9 Nisan 2014 Tarihli ve 28967 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğu Akdeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Özel Hususlar-Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 35

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/17 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2011/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/18 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2011/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/19 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2012/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/20 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/158, K: 2014/68 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri