9 Nisan 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28967

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                             8 Nisan 2014

         69471265-305-2595

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             G-20 ve Uluslararası Para Fonu-Dünya Bankası Bahar Toplantılarına katılmak üzere; 9 Nisan 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  8 Nisan 2014

        68244839-140.03-78-169

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 8/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2595 sayılı yazınız.

             G-20 ve Uluslararası Para Fonu-Dünya Bankası Bahar Toplantılarına katılmak üzere, 9 Nisan 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI