29 Aralık 2013 Tarihli ve 28866 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri