25 Mayıs 2013 Tarihli ve 28657 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4703   Kırıkkale İli Merkez Yenimahalle 1. Etap Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Kırıkkale Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

TEBLİĞLER

—  İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/22)

—  Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29)

—  Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/8)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/85, K: 2012/109 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/126, K: 2012/110 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/96, K: 2012/206 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/95, K: 2013/9 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2013/36, K: 2013/53 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri