2 Nisan 2011 Tarihli ve 27893 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

—  Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Alevi-Bektaşi Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 334)

—  Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/76, K: 2010/122 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 20/6/1987 Tarihli ve 3395 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/58, K: 2011/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (22/11/2011 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/21, K: 2011/16 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/13, K: 2011/23 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2003 Tarihli ve 4916 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/65, K: 2011/24 Sayılı Kararı (18/2/1963 Tarihli ve 197 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/12/2003 Tarihli ve 5035 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/109, K: 2011/25 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri