7 Ağustos 2019 Tarihli ve 30855 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

— Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 43)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

—  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)

—  Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)

—  8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1404)

 

ATAMA KARARI

—  Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/261)

 

YÖNETMELİKLER

—  6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1401)

— İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Uygulama ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama ve  Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2019 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2019 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2019 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/14)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 3 ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.