27 Temmuz 2019 Tarihli ve 30844 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2019/244)

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2019/245)

 

#YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI#

––  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ’ün Yeniden Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2019/238)

 

ATAMA KARARLARI

––  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243)

 

YÖNETMELİKLER

––  Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gemi Boya Yönetmeliği

––  İbn Haldun Üniversitesi Gelecek Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)

––  Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/07/2019 Tarihli ve 8465 Sayılı Kararı

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/07/2019 Tarihli ve 8466 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/07/2019 Tarihli ve 8744, 8745, 8746, 8747, 8750, 8751, 8752, 8753, 8754, 8755 ve 8756 Sayılı Kararları

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.