18 Şubat 2019 Tarihli ve 30690 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


18/2/2019 tarihli ve 30690 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 767) yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


18/2/2019 tarihli ve 30690  2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelik ile 767 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ait Düzeltme yayımlanmıştır.