31 Ağustos 2017 Tarihli ve 30170 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/10755   Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi Kapsamında Türkiye’ye İlişkin Çok-Yıllı Çevre ve İklim Eylemi ile Rekabetçilik ve Yenilik Aksiyon Programlarına Ait Finansman Anlaşmalarında Değişiklik Yapılmasını Teminen Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10706   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10707   Rize İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların “Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi” Kapsamında Rize Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10719   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10774   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10776   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Dışişleri Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—     Dışişleri Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2017/10625   Dışişleri Bakanlığı Mensubu Büyükelçi, Genel Müdür Mustafa Babür HIZLAN’ın Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

2017/10626   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/50)

— Yeni Kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/51)

— Niğde  Ömer  Halisdemir  Üniversitesi  Rektörlüğüne,  Prof.  Dr. Muhsin KAR’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/52)

— Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Maliye ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

— İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

GENELGE

— Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2023) ile İlgili 2017/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

— Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/10)

— Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/13)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri