4 Eylül 2016 Tarihli ve 29821 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri