26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6741  Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

—   Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Recai AKYEL’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/85)

—   Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/86)

 

ATAMA KARARLARI

2016/9078   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

2016/9122   Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Tuta’nın Merkeze Atanması Hakkında Karar

—   Millî Savunma Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

KADRO ARTIRILMASI KARARI

—   Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı Kadrosunun Dörtten Beşe Çıkartılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2016/9123  Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—   Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/34)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 11/5/2016 Tarihli ve 2013/2941 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri