21 Ekim 2015 Tarihli ve 29509 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-81 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-82 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/9/2015 Tarihli ve E: 2014/148, K: 2015/80 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/9/2015 Tarihli ve E: 2015/25, K: 2015/81 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/9/2015 Tarihli ve E: 2015/54, K: 2015/83 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri