23 Mayıs 2014 Tarihli ve 29008 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6104      Uçuş Güvenliğine Yönelik Çalışmalar Kapsamında Antalya Gazipaşa Havaalanı Pist Uzunluğunun Artırılması Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6108      Antalya ve Konya İllerinde Tesis Edilecek Yalnızardıç Barajı ve Berat HES’in Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6125      Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sinan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2014/6126      8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6127      İzmir, Aydın, Adana, Samsun ve Erzincan İllerinde Bulunan Bazı Yerlerin Suların Taşmasıyla Su Altında Kalan veya Su Baskınlarına Uğrayabilecek Saha Olarak Tespit ve İlanı Hakkındaki 17/4/1951 Tarihli ve 3/12920 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6128      Adıyaman ve Malatya İllerinde Tesis Edilecek Berat Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6129      Aydın İli, Koçarlı İlçesinde Tesis Edilecek Bağarası Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6130      Van İli, Erciş İlçesinde Tesis Edilecek Zilan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6131      Gümüşhane İli, Kürtün İlçesinde Tesis Edilecek Fındık Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6132      Artvin İlinde Tesis Edilecek Kalecik Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6133      Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Tepe Mahallesinde Tesis Edilecek Sarıkamış Şehitleri Anıt Parkı ile Kazımkarabekir Mahallesinde Tesis Edilecek Sarıkamış Harekâtı Anma Anıt Parkının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6165      Bursa, Karacabey, Susurluk Ovaları Dereleriyle Yeşilırmak ve Kollarının Muhtelif Yerlerinin, Suların Taşmasıyla Su Altında Kalan veya Su Baskınlarına Uğrayabilecek Saha Olarak Tespiti ve İlanına Dair 4/10/1950 Tarihli ve 3/11945 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6184      Çorum İli, Osmancık, Laçin ve Dodurga İlçelerinde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkındaki 7/6/2011 Tarihli ve 2011/1937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar

2014/6185      Ağrı İlinde Tesis Edilecek Güneykaya Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6186      Hatay İli, Samandağ İlçesinde Tesis Edilecek Ziyaret Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6187      154 kV Fuat RES TM-(Işıklar TM-Tire TM) (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6222      154 kV Tümosan TM-Ortaköy TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6223      154 kV Erenköy GIS Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2014/6366      Vali Atamaları Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 7/5/2014 Tarihli ve 263 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİK

— Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

— TS 3034 Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/97, K: 2014/60 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/148, K: 2014/62 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2014/14, K: 2014/77 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2014/26, K: 2014/78 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2014/38, K: 2014/80 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


23/5/2014 tarihli ve 29008 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşmalar ve Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmıştır.