17 Haziran 2009 Tarihli ve 27261 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5902     Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

5903    Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/7)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/8)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/9)