26 Mayıs 2007 Tarihli ve 26533 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Fahri KASIRGA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

—  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bahçeşehir Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGELER

—  Tedavi Ücretleri ile İlgili 2007/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Kılık ve Kıyafet ile İlgili 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  Yatırımların ve istihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2003/92, K: 2007/25 sayılı Kararı (8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4648 sayılı Kanun ile İlgili)

 

Tıklayınız


26/5/2007 tarihli ve 26533 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulunun 289 ve 291 sayılı Kararları yayımlanmıştır.