27 Mayıs 2007 Tarihli ve 26534 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Osman GÜNEŞ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Okulları Kurum Yönetmeliği

—  Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Bahçeşehir Üniversitesi Turizm Yapıları ve Deniz Mimarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/11)

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/12)