11 Aralık 2011 Tarihli ve 28139 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA’nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/65)

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

—  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA’nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/66)

 

YÖNETMELİK

—  Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri