1 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31796

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: