31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğünden:

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: