2 Nisan 2022 Tarihli ve 31797 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Şarj Hizmeti Yönetmeliği

––  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Tebliği (No: 2022/9)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10852 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10853 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10895, 10906 ve 10907 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/33348 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2019/16415 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/1/2022 Tarihli ve 2017/38089 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.