15 Ocak 2021 Tarihli ve 31365 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

 

KURUL KARARLARI

––  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı Kararı

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/01/2021 Tarihli ve 9367 Sayılı Kararı

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları

 

KARAR

––  Millî Savunma Bakanlığının 12/01/2021 Tarihli ve 2021/01 Sayılı Komisyon Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


15/1/2021 tarihli ve 31365 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar yayımlanmıştır.


 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.