18 Temmuz 2019 Tarihli ve 30835 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

––  Emniyet Genel Müdürü Celal UZUNKAYA’nın Bakanlık Emrine, Şırnak Valisi Mehmet AKTAŞ’ın Emniyet Genel Müdürü (Vali), Bayburt Valisi Ali Hamza PEHLİVAN’ın Şırnak Valisi ve Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt EPCİM’in Bayburt Valisi Olarak Atanmaları Hakkında Karar (Karar: 2019/200)

 

YÖNETMELİKLER

––  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslamî Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/07/2019 Tarihli ve 8714, 8715, 8717, 8718, 8719 ve 8720 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2016/2821 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2016/3592 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2016/13456 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2016/14222 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2016/15197 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2017/34216 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.