29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1206     Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının NATO’nun Afganistan’da İcra Etmekte Olduğu Kararlı Destek Misyonu ve Devamı Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi, Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Anılan Misyon’a Katılmak Amacıyla Ülkemiz Üzerinden Afganistan’a İntikali ile Geri İntikali Kapsamında Türkiye’de Bulunması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, 06.01.2015 Tarihli ve 1079 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Verilen ve 03.01.2017 Tarihli ve 1133 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 06.01.2019 Tarihinden İtibaren İki Yıl Uzatılmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

––  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/12/2018 Tarihli ve 8294, 8295, 8299-1, 8300, 8301, 8302-1, 8302-2, 8302-3, 8357 ve 8358 Sayılı Kararları

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


29/12/2018 tarihli ve 30640 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlanmıştır.


Tıklayınız


29/12/2018 tarihli ve 30640 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Tebliğler yayımlanmıştır.


Tıklayınız


29/12/2018 tarihli ve 30640 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu Kararları yayımlanmıştır.